For at skabe det bedst mulige grundlag for kundesamarbejdet orienterer vi om de generelle vilkår, som Ørsted Udvikling & Ledelse arbejder efter, med mindre andet specifikt er aftalt:

Vores forpligtelser

 1. Vi varetager opgaver som er formuleret i en mundtlig eller skriftlig opgaveaftale.
 2. Vi behandler alle oplysninger om kundeforhold som absolut fortrolige.
 3. Kunden og kundens medarbejdere stiller eksisterende materiale, som har betydning for opgavens løsningen til rådighed for Ørsted Udvikling & Ledelse, og er så vidt muligt med til at uddybe og gøre materialet nyttigt for løsningen af konsulentopgaven.
 4. Kunden varetager den nødvendige interne og eksterne information om konsulent­opgavens indhold, forløb og resultater. Vi står til rådighed for orientering af kundens personale om opgavens tilrettelæggelse, forløb og resultater.
 5. Vi ser det som vores pligt straks at underrette kundens opgaveansvarlige, hvis der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål og/eller gennemførelse. Skulle det under løsningen af opgaven vise sig, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede, eller at de ønskede resultater ikke kan opnås med vores medvirken, kan aftalen opsiges af begge parter til umiddelbart ophør. Medgået tid faktureres.

Vores kunders forpligtelser

 1. Debitering af honorar: Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant.
 2. Alle priser angives ekskl. moms der tillægges ved fakturering – undtaget er dog momsfri undervisning, hvis dette er særskilt aftalt inden.
 3. Transport, fortæring og ophold
  1. Hvis arrangementet foregår udenfor Storkøbenhavn faktureres transport efter følgende priser medmindre det særskilt aftales at foregå efter statens takster for KM-godtgørelse samt bro eller udlæg til tog/taxa/fly:
   * Sjælland udenfor Storkøbenhavn: Kr. 800.
   * Fyn og trekantsområdet: Kr. 2.500.
   * Resten af landet: Kr. 3.500.
  2. Omkostninger til hotelophold, fortæring og evt. andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave debiteres ved aftale efter regning.
 4. Aflysning, afbud eller ændring af bookinger
  1. Ved aflysning, afbud, ændring af booking af foredrag, undervisning, møder eller opgave, der sker fra kundens side, faktureres 100% af det aftalte beløb, medmindre andet specifikt aftales skriftligt.
  2. Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om at ændringen kan ske gratis. Som regel vil ændring af tidspunkt på dagen være muligt at ændre, mens ændring af dato kan påvirke andre bookinger og derfor på forhånd skal aftales.